fredag 5. oktober 2012

ÅRSMELDING 01.10.11 - 30.09.12

Åsane Hagelag

Meldingsåret 1. oktober  2011– 30. September 2012 har vært et godt og aktivt år med god oppslutning om laget. Laget hadde 191 medlemmer ved utgangen av september.  Gjennomsnittsbesøket på møtene våre har vært 35 personer.

Årsmøtet 10. november ble ledet av Bjørg Sookermany, med Kerstin Karlsen som referent. I alt 24 medlemmer møtte.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styrets forslag til program for 2012 og budsjett for neste regnskapsår fikk årsmøtets tilslutning.
Det ble lagt fram forslag til vedtektsendringer, og disse ble enstemmig vedtatt.
Tidl. varamedlem Jorunn Britt Bjørndal-Hansen gikk inn som styremedlem (for 1 år) i stedet for Kari Helen Brun Halvorsen som hadde bedt seg fritatt fra vervet.
Bjørg Sookermany ble valgt til styreleder, Anne Hegland, Anne Grethe Kvamme (valgt for 1 år) og Siv Ødemotland ble valgt som nye styremedlemmer. Margot Sognnes Jacobsen og Liv Krogh (valgt for 1 år) ble valgt som varamedlemmer.

Styret har etter årsmøtet 2011 bestått av:
Bjørg Sookermany, leder
Anne Hegland, nestleder
Anne Grethe Kvamme, kasserer
Siv Ødemotland, sekretær
Jorunn Bjørndal-Hansen, styremedlem
Liv Krogh, varamedlem
Margot Sognnes Jacobsen, varamedlem

Styret har fra årsmøtet 2011 hatt 9 møter og behandlet 66 saker.

Lagets aktiviteter i meldingsåret
Møter

10. november  2011 24 frammøtte. Årsmøte. Kl 18.30
19.00 Møtetema: Slekt og slikt. Slekt og familie er interessant, enten det gjelder menneskenes eller plantenes verden

08. desember  26 frammøtte, (inklusive styret). Møtetema: Vi dekker julebord. Medlemmer og ulike bedrifter i nærområdet ble invitert til å dekke vakre og personlige julebord. For øvrig ble det vist bilder fra året som gikk, og vi koste oss med mat og drikke med julesmak.

06. februar      45 frammøtte, inklusive styret. Møtetema: Frø- og ferskingskveld. Nye medlemmer ble ønsket velkommen, og vi delte frø med hverandre. Det ble gitt gode tips og råd i forbindelse med såing.

19. mars          54 frammøtte, inklusive styret. Møtetema: Stauder – hvordan få til et staudebed som harmonerer i form og farge. Torunn Ljono fra Ljono staudegartneri i Ulvik holdt foredrag om stauder og hadde med seg spennende stauder fra eget gartneri for salg.

16. april           30 frammøtte, inklusive styret. Møtetema: Matskribent og økologisk bonde Erik Halvorsen holdt foredrag om økologisk dyrking av grønnsaker.

11. september 23 fremmøtte, inklusive styret. Møtetema: Et vakkert Åsane. Kunstneren Marianne Skjelbred tok oss med på en reise inn i en mulig framtid hvor Åsane har fått park, gangveier og grønne lunger.

Hagevandringer
04. juni            Ca15 deltakere. Hagevandring på Damsgård Hovedgård med ansvarlig gartner Astrid Matland i en av Norges vakreste historiske hager.

25. juni            12 deltakere. Hagevandring på Radøy hos Kirsten Marie og Guttorm Storheim.  Vi fikk en interessant omvisning i en flott hage, og et innblikk i Guttorms’s samling av gamle traktorer og andre landbruksmaskiner. Vi ble også invitert opp i deres selskapslokale etterpå til prat, kaffe, is og frukt.

Hagelagstur
19. august       gikk til naturskjønne Lygra og Erik Halvorsens gård. Det ble anledning til å kjøpe økologiske grønnsaker. Lunsj ble inntatt på Lyngheisenteret. På veien hjem kjørte vi innom hagesenteret Bogrønt Eikanger. Antall deltakere var 25.

Hagemarked
12. mai            Plantemarked fra 11.00-14.00 ved Shellstasjonen, Salhuskrysset. Vi hadde planteauksjon kl 12.00. Planteutvalget var noe mindre enn tidligere, men som sedvanlig stod flere kjøpelystne i kø da markedet åpnet. Vi forbedret presentasjonene av plantene, ved at vi plasserte dem på kasser, og fikk dem dermed noe opp fra bakken, samt at vi lot det være god plass mellom radene. Vi fikk ikke solgt alt denne gangen.

1000 åpne hager
12. august       Hageselskapet ønsker at flest mulig åpner sine hager for publikum. I Åsane var det Elly Prestegård øverst i Langerinden som åpnet sin vakre hage for interesserte. Antall deltakere Ca 60 deltakere denne dagen.

Studievirksomhet
Det er gjennomført to temagrupper i perioden, Geranium og Stauder gjennom året. Gruppene hadde henholdsvis 14 og 15 deltakere.
Heldagskurs i nettsiden i Det Norske Hageselskapet, lørdag 25.02.2012. Siv Ødemotland, Jorunn Bjørndal-Hansen og Bjørg Sookermany deltok.

Presseomtale/Profilering
Vi har hatt forhåndsomtale av alle møter i Åsane Tidene.
En stor og fin reportasje fra 1000 åpne hager i Åsane Tidene. Leder Bjørg Sookermany har hatt utstrakt kontakt med pressen og profilerer hagelaget med nydelige bilder og velskrevet tekst på lagets blogg og Facebook. Åsane hagelag har også en egen sone på origo.no.
Åsane hagelag er registrert som mottaker av midler fra Grasrotandelen. Dette er en fin kilde til ekstra innekter, og vi oppfordrer enda flere av medlemmene våre til å registrere hagelaget som sin grasrotmottaker. Inntekten her viser en fin økning fra forrige årsmelding.

Representasjon
Bjørg Sookermany representerte hagelaget på Folkeakademiet, Åsane sitt årsmøte, 22.03.2012
Bjørg Sookermany representerte hagelaget på årsmøtet for Hageselskapet Hordaland 10.03.2012.
Bjørg Sookermany representerte hagelaget på ide- og planleggingsmøte i Hageselskapet Hordaland i Øystese 6.-7.10. 2012

Annet
Laget har hatt noen utfordringer i forhold til leie av vårt møtelokale Helan på Åsane senter. Det er en konflikt mellom regulær virksomhet mandagskveldene og vårt ønske om møtetid mandag kveld. Styret har etter rekognosering gått inn for at nytt møtested er Rosestuen, et møtelokale i Rosenkilde borettslag. Lokalet er lett tilgjengelig  til venstre for den sørlige inngangen til Åsane senter og egner seg godt for vårt formål.Styret i Åsane Hagelag
Bjørg Sookermany, Anne Grethe Kvamme, Anne Hegland, Jorunn Bjørndal-Hansen, Siv Ødemotland, Liv Krogh og Margot Sognnes Jacobsen