mandag 11. oktober 2021

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2010 – 30.09.2021

 

Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

 

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 13.10.2020 og har i perioden bestått av:

 

Leder: Rune Stigum Olsen

Nestleder: Halldis Høyland Krossnes

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: May Lise Kismul

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage

 

Varamedlem: Erling Vårdal

Varamedlem: Synnøve Lien

 

Styremøter

Det har vært avholdt 10 styremøter (inkl 6 digitalt) og blitt behandlet 87 saker.

 

Medlemmer

Medlemstallet var 200 ved periodens utgang. Dette er en økning på 65 medlemmer.  Da Eidsvåg Hagelag ble nedlagt fikk vi overført 35 medlemmer til vårt lag. Vi fikk 3 nye medlemmer under sneglekampanjen og 6 nye på hagemarkedet.

 

Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Lagets aktivitet har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen.

 

Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 2 møter i meldingsåret:

6.9.21 – Dyrking av grønnsaker, bær og frukt i egen hage v/Bybonden Ida Kleppe

27.9.21 – Hagetips fra Roy Scholtens hage v/Roy Scholten

 

Møtene har vært holdt i Åsane Idrettslag sitt klubbhus på Rolland. På møtet med Bybonden var det 16 deltakere og på møtet med Roy Scholten var det 25 deltaker.

 

Kurs:

19.10.2020: Konservering av mat v/Hege Schei og Lisbeth Mathiesen. Det ble laget chutney, syltete rødbeter, trollkrem, grønnkålchips og myntegele. 6 deltakere

19.5.2021: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Halldis og Anne E. Ca 50 deltok.

29.05.21: Hylleblomstsaft og fermentert mjødurt-te og annet sommergodt v/Rune Stigum Olsen og May Lise Kismul. 3 deltakere.

20.9.21: Lage planter fra frø eller stiklinger v/Hege Schei, 8 deltakere. Kurset går over minst 3 ganger slik at det fortsetter senere i 2021 og i 2022.

 

Studievirksomhet:

Studiering «Planlegging av egen hage». 5 deltakere. Denne ble avsluttet i juni 2021.

 

Hagevandring:

30.8.21: Hagevandring til Anne Grethe Kvamme og Frode Tufte, begge på Meland. Nydelig vær og 24 stk deltok.

 

Hagemarked:

Årets hagemarked var en stor suksess der ca 200 stk var innom. Markedet ble holdt sammen

med Sommermarkedet ved U82, kl 11 – 15. Vi hadde en inntekt på ca kr 35 000,-. Årets komite besto av Liv Sundal, Anne Bente Kalstø og Reidun Karlsen.

 

Annet:

 

Tidligere leder i Åsane Hagelag Hege Schei ble tildelt ærespris fra hagelaget for det store arbeidet hun har lagt ned for laget. Æresprisen var et flott bilde laget av Elly Prestegård, samt en bok med over 40 artikler skrevet for Åsane Tidende.

 

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. I år har vi utvidet med 3 pallekarmer, 2 med poteter og 1 med rips/jordskokk/rabarbra. Det er plantet en rosebusk mot steinveggen på Laurahuset. Og da potetene var tatt opp ble det plantet bringebær i den ene pallekarmen.

 

Påskelotteri ble avholdt da vi ikke kunne samle lagets medlemmer til møter grunnet korona. 3 av lagets medlemmer ble overrasket med flott påskedekorasjon og påskeegg.

 

Hagelagets medlemmer har klippet pilhytten ved U82 og ellers ryddet og luket i pallekarmer. Det er gitt hjelp med å beskjære frukttrær og vi er i gang med å omskape betong-klossen til et troll. Det er også levert en aroniabusk som er plantet mot veien.

 

Hege Schei har skrevet 5 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende.

Åsane Hagelag har også vært omtalt i Åsane Tidende i forbindelse med æresprisen til Hege, plantemarkedet og sneglekampanjen.

Norsk Hagetidend har omtalt æresprisen til Hege samt sneglekampanjen.

 

Fremtenkt Åsane – Rune er lagets representant her og han har vært på 3 møter.

 

På Fylkesårsmøte i Hordaland Hageselskap 5.6.21 deltok Rune.

 

På Ide og Planleggingsmøtet ((IOP) den 31.10 – 1.11.20 på Alver Hotel deltok Halldis og May Lise.

På IOP møtet 18.9. – 19.9.21 på Fjordslottet deltok Halldis og Gro.

 

Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og i «Hva skjer» som utgis av Hordaland Hageselskap. Laget har også egen facebook side og egen blogg.

 

Økonomi

Inntekten i perioden var på kr 49 483,-. Utgiftene var på kr 23 052,-.  Det vil si er overskudd på kr 26 431,-.  Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr 800,- . Og bankinnskudd på kr 194 947,-.