mandag 11. desember 2023

Revisjon av regnskapet for Åsane Hagelag fra 1/10-2022 til 1/10-2023 Jeg har gjennomgått bilag, bankutskrifter og regnskapsføring. Regler for behandling av kontanter er ikke alltid fulgt. Se anbefalinger som ble gitt til styret i fjor. Dessuten er det noen bilag som ikke er dokumentert med kvitteringer. Helhetsbildet er bra, og regnskapet informerer godt om lagets økonomi. Åsane hagelag har god økonomi med en egenkapital på kr 255 800 og et overskudd på kr 31 100. Jeg anbefaler at regnskapet godkjennes av årsmøtet. Ulset 29.11.2023 Lisbeth Mathiesen Revisor Tlf: 975 61 364

Regnskap for Åsane hagelag 2023

 

 

Balanseposter

Aktiva

Kasse

 kr              10 031,00

Bank

 kr              45 811,76

Høyrentekonto

 kr            200 000,00

 kr            255 842,76

Passiva

Egenkaital 1/10-22

 kr            224 742,45

Overskudd

 kr              31 100,31

Egenkapitak 30/9-23

 kr            255 842,76

Resultatregnskap

Inntekter

Hagemarked

    Inntekter

 kr         49 341,27

    Utgifter

 kr         17 214,60

Netto inntekter hagemarked

 kr              32 126,67

Medlemsmøter

    Inntekter

 kr         38 462,73

    Utgifter

 kr         38 735,54

Netto inntekter medlemsmøter

-kr                    272,81

Eksterne tilskudd

 kr                 6 455,68

Renteinntekt

 kr                    914,00

Sum netto inntekter

 kr              39 223,54

 

 

Utgifter

Hagelagstur

 kr                 1 000,00

Diverse

 kr                    815,73

Gebyrer

 kr                    139,50

Kursutgifter

 kr                 3 000,00

Lederkurs

 kr                 3 168,00

Sum netto utgifter

 kr                 8 123,23

Overskudd

 kr              31 100,31

Åsane 06.12.2023

Rune Stigum Olsen

Vibeke Mjøs

Morten Eintveit

Styrets leder

Sekretær

Kasserer