mandag 11. desember 2023

Revisjon av regnskapet for Åsane Hagelag fra 1/10-2022 til 1/10-2023 Jeg har gjennomgått bilag, bankutskrifter og regnskapsføring. Regler for behandling av kontanter er ikke alltid fulgt. Se anbefalinger som ble gitt til styret i fjor. Dessuten er det noen bilag som ikke er dokumentert med kvitteringer. Helhetsbildet er bra, og regnskapet informerer godt om lagets økonomi. Åsane hagelag har god økonomi med en egenkapital på kr 255 800 og et overskudd på kr 31 100. Jeg anbefaler at regnskapet godkjennes av årsmøtet. Ulset 29.11.2023 Lisbeth Mathiesen Revisor Tlf: 975 61 364

Regnskap for Åsane hagelag 2023

 

 

Balanseposter

Aktiva

Kasse

 kr              10 031,00

Bank

 kr              45 811,76

Høyrentekonto

 kr            200 000,00

 kr            255 842,76

Passiva

Egenkaital 1/10-22

 kr            224 742,45

Overskudd

 kr              31 100,31

Egenkapitak 30/9-23

 kr            255 842,76

Resultatregnskap

Inntekter

Hagemarked

    Inntekter

 kr         49 341,27

    Utgifter

 kr         17 214,60

Netto inntekter hagemarked

 kr              32 126,67

Medlemsmøter

    Inntekter

 kr         38 462,73

    Utgifter

 kr         38 735,54

Netto inntekter medlemsmøter

-kr                    272,81

Eksterne tilskudd

 kr                 6 455,68

Renteinntekt

 kr                    914,00

Sum netto inntekter

 kr              39 223,54

 

 

Utgifter

Hagelagstur

 kr                 1 000,00

Diverse

 kr                    815,73

Gebyrer

 kr                    139,50

Kursutgifter

 kr                 3 000,00

Lederkurs

 kr                 3 168,00

Sum netto utgifter

 kr                 8 123,23

Overskudd

 kr              31 100,31

Åsane 06.12.2023

Rune Stigum Olsen

Vibeke Mjøs

Morten Eintveit

Styrets leder

Sekretær

Kasserer


onsdag 18. oktober 2023

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2022 – 30.09.2023

 

Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

 

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 17.10.2022 og har i perioden bestått av:

 Leder: Rune Stigum Olsen

Nestleder: Halldis Høyland Krossnes

Kasserer: Arthur Rasmussen

Styremedlem: Jeanette Kvinge

Styremedlem: Morten Eintveit

 

Varamedlem/sekretær: Gro H. Valestrand

Varamedlem: Vibeke Mjøs

 

Styremøter

Det har vært avholdt 9 styremøter og blitt behandlet 59 saker.

 

Medlemmer

Medlemstallet var 280 ved periodens utgang. Dette er en netto økning på ca 30 medlemmer.  Vi fikk blant annet vervet 5 nye medlemmer på møtet med Maria Berg Hestad.

 

Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 8 møter i meldingsåret:

31.10.22 – «Dyrk enkelt» v/Maria Berg Hestad, 190 deltok

05.12.22 – Julemøte på Toppe Gartneri, 19 deltok

25.01.23 – «Mer vind, vann, varme» v/Hege Schei, 34 stk deltok

22.02.23 – «Å lykkes med grønnsaker i hagen» v/Erik Halvorsen, 58 stk deltok

29.03.23 – «Gode tips for en produktiv sesong» v/Ole Geir Skjæveland, 58 stk deltok

19.04.23 – «Fruktsorter for småhager» v/Jan Ove Nes, 45 stk deltok

23.08.23 -  «Sopp for nybegynnere» v/Liv Anne Aanesen, 30 stk deltok

20.09.23 – «Fermentering og konservering av frukt» v/Therese Brendesæter, 38 deltok

 Møtene har vært avholdt på Tertnes vg skole, bortsett fra møtet med Maria Berg Hestad som var på kulturhuset og julemøtet som var på Toppe gartneri .

 

Kurs:

06.02.2023 – Soppkurs med Husbonden. 22 deltakere fra ulike hagelag.

Mars 2023: Kurs i keramikk v/Liv Sundal. 2 kurskvelder à 5 stk.

 

 Hagevandring:

07.05.23: Hagevandring i Fusa. Først hos Frode Olsen på Vinnes og så på besøk hos leder i Fusa Hagelag, Sølvi Løberg. Avsluttet hos Charly Eloy Særvold. 28 stk deltok.

24.05.23: Så på rododendronblomstringen i Tjorehagen. 12 stk deltok.

14.06.23: Vi dro til Øygarden og hagen til Egil Asbjørn Sæle. 12 stk deltok.

30.08.23: Vi besøkte Toppe Gartneri og fikk flott og informativ omvisning. 25 stk var med.

17.09.23: I nydelig høstvær besøkte vi Dalahagen i Samnanger hos Elisa Kolle, 18 stk deltok

 

Plantemarked:

Årets plantemarked var igjen en stor suksess med ca 2000 planter og der i underkant av 200 stk var innom. Markedet ble holdt ved U82, kl 11 – 15. Vi hadde inntekt på ca kr 50 000,-.  Årets komite besto av Halldis Høyland Krossnes, Hege Schei, Henry Svendsen, Reidun Karlsen, Henriette Kvalvik og Monica Jensen.

 

Annet:

22.10 – 23-10.22 – Inspirasjonshelg for hagelagene i Oslo. Her deltok Rune Stigum Olsen.

 

18.01.23 – Åpning av Åsane Frøbibliotek. Foredrag v/Hege Schei. Samarbeid mellom Åsane bibliotek og Åsane Hagelag. 65 stk deltok her.

 18.03.23 – Årsmøte i Hordaland hagelag. Rune Stigum Olsen og Morten Eintveit deltok her. Åsane hagelag ble for første gang kåret til Årets Hagelag i 2022.

 Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Vi dyrker i pallekarmer og i år dyrker vi poteter, løk, bringebær, bjørnebær og rips, rabarbra, løpstikke, krydderurter og litt sommerblomster. Vi har valgt planter som hjorten ikke er så interessert i. Vi har og et staudebed v/Laurahuset og dette er i år blitt utvidet. Det har vært flere besøk for vedlikehold.

Vedlikehold av pilhytten og pallekarmer ved U82 av Hege Schei og Lisbeth Mathisen.

 Planting i utekasser ved Tertnes vg skole v/Jeanette Kvinge og Anne-Bente Kalstø. Her bidrar Hagelaget som takk for lånet av skolen.

 I samarbeid med Biblioteket har Åsane Hagelag startet frøbibliotek der en kan levere inn frø og låne frø. Det oppfordres til at de som får frø også leverer tilbake frø til biblioteket enten fra samme plante eller andre planter.

En gruppe fra styret har jobbet med parsell-hage prosjekt i Åsane.

Hege Schei har skrevet 11 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende.

Åsane Hagelag har også vært omtalt i Åsane Tidende i forbindelse med plantemarkedet, parsellhageprosjektet og kåringen av årets hagelag. Norsk Hagetidend skrev om lagets mange aktiviteter med bilder fra plantemarkedet og frøbiblioteket.  

 Bymagasinet skrev om Frøbiblioteket den 16.03.23, samt omtalte Åsane Hagelag.

 På Ide og Planleggingsmøtet (IOP) på Biologen på Herdla 23. og 24. september deltok Morten Eintveit.

 Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidend og i «Hva skjer» som utgis av Hordaland Hageselskap. Informasjon om stormøtet under kulturuken ligger også i Kulturkalenderen som lages av Kulturkontoret og i Åsane tidende.  I tillegg sender vi mail og SMS til medlemmene i forkant av hvert møte. Laget har også egen facebook side og egen blogg.

 

 

fredag 4. november 2022

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2021 – 30.09.2022

 

Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

 

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 18.10.2021 og har i perioden bestått av:

 

Leder: Rune Stigum Olsen

Nestleder: Halldis Høyland Krossnes

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Erling Vårdal/ Arthur Rasmussen

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage/Linda Jensen

 

Varamedlem: Arthur Rasmussen/Erling Vårdal

Varamedlem: Linda Jensen/ Anne Elisabeth Waage

 

Styremøter

Det har vært avholdt 8 styremøter og blitt behandlet 54 saker.

 

Medlemmer

Medlemstallet var 250 ved periodens utgang. Dette er en netto økning på 50 medlemmer.  Vi har fått vervet 19 medlemmer på diverse arrangementer (plantemarked, sneglekampanje m.m.).

 

Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 6 møter i meldingsåret:

1.11.21 – «Gi hagen din wow-effekt» v/Yvonne Breen

7.12.21 – Juleverksted på Toppe Gartneri

21.2.22 – «Georginer – en reise i tid og rom» v/Elisa Kolle

28.3.22 – «Et år i vår hage» v/Egil Risnes og

                  «Lokalprodusert jord – bærekraft i praksis» v/Robert Vørøs fra Arna jordsortering.

7.5.22 – Rosenes dag i samarbeid med Roseforeningen

19.9.22 – «Hage året rundt» v/Anne Irgens

Møtene har vært avholdt på Kulturhuset, bortsett fra julemøtet som var på Toppe gartneri og Rosenes dag som var på U82.

Det var 80 fremmøtte på møtet «Gi hagen din Wow-effekt», 50 på fellesmøtet om «Et år i vår hage» og «Lokalprodusert jord» og over 40 på «Hage året rundt», ellers har fremmøte lagt på mellom 20 og 30 deltakere.

 

Kurs:

Februar/mars 2022: Kurs i keramikk v/Liv Sundal. 3 kurskvelder à 5 stk.

9.5.22: Siste kurskveld i å lage planter fra frø eller stiklinger v/Hege Schei, 8 deltakere. Kurset har gått over 3 kvelder og begynte høsten 2021.

18.5.22: Kurs om pallekarmer for beboere på taket av Horisont v/Hege Schei, 8 deltakere.

Kurset handlet om jord og gjødsel, såing og planting, vanning og stell. Og litt om aktuelle planteslag. Både teori og praksis.

10. og 11.6.22: Plantefarging v/Halldis Høyland Krossnes. 3 deltakere. Kurset ble holdt i samarbeid med Almåsgårdens venner slik at første kursdag ble holdt på Almås i Laurahuset og plantemateriale ble samlet inn i området rundt.

29.6.22: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Henry Svendsen, Hege Schei og Arthur Rasmussen. Ca 90 deltok og de kom fra fjernt og nært. Flere handlet til mange. Ny aksjon i august der nemaslug ble delt ut gratis til de som hadde kjøpt i juni. Her stilte Rune Stigum Olsen og Halldis Høyland Krossnes, og her var fremmøte ca 30 stk.

 

 

Hagevandring:

8.6.22: I forbindelse med «Hagens dag 2022» var vi så heldige å få komme på hagevandring til Elly Prestegård. Over 20 stk deltok.

18.6.22: Hagevandring i den flotte hagen til Helen Øvregaard og Paul Negård på Ask i forbindelse med sommertur. 9 stk. deltok.

30.8.22: Hagevandring hos Henny Steffensen på Hylkje i den flotte hagen hennes. 18 stk deltok.

 

Plantemarked:

Årets plantemarked var igjen en stor suksess med ca 1200 planter og der ca 300 stk var innom. Markedet ble holdt ved U82, kl 11 – 15. Vi hadde inntekt på ca kr 46 000. Årets komite besto av Halldis Høyland Krossnes, Liv Sundal, Anne Bente Kalstø, Reidun Karlsen og Linda Jensen. Nytt av året var at vi også hadde kafè.

 

Annet:

Den 6.11.21 under kulturdagene holdt Rune Stigum Olsen innlegg om Åsane Hagelag sine planer for et fremtidig Åsane.

 

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Vi har i år utvidet med 1 pallekarm og i pallekarmene dyrker vi poteter, bringebær og rips, rabarbra, jordskokk, løpstikke, krydderurter og litt sommerblomster. Vi har valgt planter som hjorten ikke er så interessert i.

Det har vært flere besøk for vedlikehold, men det fuktige været har imidlertid gitt litt dårlig vekst.

 

Beskjæring av frukttrær og bærbusker samt nye piler på pilhytten ved U82 av Hege Schei.

 

Hege Schei har skrevet 11 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende.

Åsane Hagelag har også vært omtalt i Åsane Tidende i forbindelse med julemøtet, plantemarkedet og grønnere rundkjøringer.

BA skrev om snegleaksjonen.

 

På årsmøte i Almåsgårdens venner 17.3.22 deltok Halldis Høyland Krossnes og Gro H. Valestrand.

 

På Representantskapsmøte i Hageselskapet 19.3.22 deltok Halldis Høyland Krossnes.

 

Den 18.6. var Åsane hagelag på sommertur til Eides stauder med mulighet for å handle. Turen gikk videre til bakstehuset på Ask før den ble avsluttet med hagevandring på Ask.

9 stk var med på turen.

 

I samarbeid med Biblioteket har Åsane Hagelag startet frøbibliotek der en kan levere inn frø og låne frø. Det oppfordres til at de som får frø også leverer tilbake frø til biblioteket enten fra samme plante eller andre planter.

 

Rune Stigum Olsen jobber med et prosjekt for å få parsell hage til Åsane.

 

På Ide og Planleggingsmøtet (IOP) i Ullensvang 17. og 18. september deltok Rune Stigum Olsen og Henry Svendsen.

 

Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og i «Hva skjer» som utgis av Hordaland Hageselskap. Aktivitetene ligger også i Kulturkalenderen som lages av Kulturkontoret og i Åsane tidende.  I tillegg sender vi mail og SMS til medlemmene i forkant av hvert møte. Laget har også egen facebook side og egen blogg.

 

mandag 11. oktober 2021

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2010 – 30.09.2021

 

Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

 

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 13.10.2020 og har i perioden bestått av:

 

Leder: Rune Stigum Olsen

Nestleder: Halldis Høyland Krossnes

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: May Lise Kismul

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage

 

Varamedlem: Erling Vårdal

Varamedlem: Synnøve Lien

 

Styremøter

Det har vært avholdt 10 styremøter (inkl 6 digitalt) og blitt behandlet 87 saker.

 

Medlemmer

Medlemstallet var 200 ved periodens utgang. Dette er en økning på 65 medlemmer.  Da Eidsvåg Hagelag ble nedlagt fikk vi overført 35 medlemmer til vårt lag. Vi fikk 3 nye medlemmer under sneglekampanjen og 6 nye på hagemarkedet.

 

Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Lagets aktivitet har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen.

 

Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 2 møter i meldingsåret:

6.9.21 – Dyrking av grønnsaker, bær og frukt i egen hage v/Bybonden Ida Kleppe

27.9.21 – Hagetips fra Roy Scholtens hage v/Roy Scholten

 

Møtene har vært holdt i Åsane Idrettslag sitt klubbhus på Rolland. På møtet med Bybonden var det 16 deltakere og på møtet med Roy Scholten var det 25 deltaker.

 

Kurs:

19.10.2020: Konservering av mat v/Hege Schei og Lisbeth Mathiesen. Det ble laget chutney, syltete rødbeter, trollkrem, grønnkålchips og myntegele. 6 deltakere

19.5.2021: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Halldis og Anne E. Ca 50 deltok.

29.05.21: Hylleblomstsaft og fermentert mjødurt-te og annet sommergodt v/Rune Stigum Olsen og May Lise Kismul. 3 deltakere.

20.9.21: Lage planter fra frø eller stiklinger v/Hege Schei, 8 deltakere. Kurset går over minst 3 ganger slik at det fortsetter senere i 2021 og i 2022.

 

Studievirksomhet:

Studiering «Planlegging av egen hage». 5 deltakere. Denne ble avsluttet i juni 2021.

 

Hagevandring:

30.8.21: Hagevandring til Anne Grethe Kvamme og Frode Tufte, begge på Meland. Nydelig vær og 24 stk deltok.

 

Hagemarked:

Årets hagemarked var en stor suksess der ca 200 stk var innom. Markedet ble holdt sammen

med Sommermarkedet ved U82, kl 11 – 15. Vi hadde en inntekt på ca kr 35 000,-. Årets komite besto av Liv Sundal, Anne Bente Kalstø og Reidun Karlsen.

 

Annet:

 

Tidligere leder i Åsane Hagelag Hege Schei ble tildelt ærespris fra hagelaget for det store arbeidet hun har lagt ned for laget. Æresprisen var et flott bilde laget av Elly Prestegård, samt en bok med over 40 artikler skrevet for Åsane Tidende.

 

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. I år har vi utvidet med 3 pallekarmer, 2 med poteter og 1 med rips/jordskokk/rabarbra. Det er plantet en rosebusk mot steinveggen på Laurahuset. Og da potetene var tatt opp ble det plantet bringebær i den ene pallekarmen.

 

Påskelotteri ble avholdt da vi ikke kunne samle lagets medlemmer til møter grunnet korona. 3 av lagets medlemmer ble overrasket med flott påskedekorasjon og påskeegg.

 

Hagelagets medlemmer har klippet pilhytten ved U82 og ellers ryddet og luket i pallekarmer. Det er gitt hjelp med å beskjære frukttrær og vi er i gang med å omskape betong-klossen til et troll. Det er også levert en aroniabusk som er plantet mot veien.

 

Hege Schei har skrevet 5 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende.

Åsane Hagelag har også vært omtalt i Åsane Tidende i forbindelse med æresprisen til Hege, plantemarkedet og sneglekampanjen.

Norsk Hagetidend har omtalt æresprisen til Hege samt sneglekampanjen.

 

Fremtenkt Åsane – Rune er lagets representant her og han har vært på 3 møter.

 

På Fylkesårsmøte i Hordaland Hageselskap 5.6.21 deltok Rune.

 

På Ide og Planleggingsmøtet ((IOP) den 31.10 – 1.11.20 på Alver Hotel deltok Halldis og May Lise.

På IOP møtet 18.9. – 19.9.21 på Fjordslottet deltok Halldis og Gro.

 

Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og i «Hva skjer» som utgis av Hordaland Hageselskap. Laget har også egen facebook side og egen blogg.

 

Økonomi

Inntekten i perioden var på kr 49 483,-. Utgiftene var på kr 23 052,-.  Det vil si er overskudd på kr 26 431,-.  Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr 800,- . Og bankinnskudd på kr 194 947,-.

søndag 4. oktober 2020

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2019 – 31.09.2020Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.


Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 1.10.2019 og har i perioden bestått av:

Leder: Hege Schei

Nestleder: Rune Stigum Olsen

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Halldis H. Krossnes

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage

Varamedlem: Erling Vårdal

Varamedlem: Sissel Hagen


Styremøter

Det har vært avholdt 7 styremøter (inkl et digitalt) og blitt behandlet 65 saker.


Medlemmer

Medlemstallet var 135 ved periodens utgang. Vi har fått flere nye medlemmer men frafallet har vært større slik at det blir en nedgang på 3 medlemmer fra forrige periode.


Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Lagets aktivitet har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen.


Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 2 møter i meldingsåret:

29.10.19 – Hage og Miljø v/Håvard Bjordal

11.02.20 – Fra rekkehus til byhage v/Chris Collyer


Det var ca 30 til stede på begge disse møtene. Møtet om Hage og Miljø ble holdt i Halvan og møtet om fra rekkehus til byhage ble holdt i U82 huset. Årsmøtet ble holdt i Veten på Åsane Storsenter. Gerd Espelid har hatt ansvar for servering på medlemsmøtene våre.Hagelagstur:

Hagelaget var på tur til Solholmen 11.06.20. 25 personer deltok.


Kurs:

Våren 2020: Pilfletting ved Hege Schei. 3 deltakere med 1 om gangen pga koronasituasjonen. Det ble her laget film som ble delt på facebook.

Våren 2020: Klipping av frukttrær v/Hege Schei. Film ble delt på facebook.

25.06.20: Hylleblomstsaft v/Rune Stigum Olsen. 6 deltakere.

09.07.20: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Hege og Gro. Ca 50 deltok.


Studievirksomhet:

Studiering om småhager. 5 deltakere. Noe forsinket oppstart pga koronasituasjonen slik at studieringen fortsetter til våren.


Hagevandring:

17.08.20 i hagen til Hege Schei der 9 deltok


Hagemarked:

Årets hagemarked ble avlyst pga koronasituasjonen. Det er likevel lagt ned en del arbeid bl.a. med fornying av planteskilt.


Annet:

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Staudebedet er utvidet og pallekarmer har fått ny jord og nye urter m.m. En rosebusk er plantet. Det har vært flere besøk for vedlikehold og vanning, samt styret var på en felles tur.


Hege Schei har skrevet 10 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende. Rune Stigum Olsen har skrevet 1 hagerelatert artikkel i Åsane Tidende.

Artikkel om Nemaslug i Hageselskapet.no ved Rune Stigum Olsen.


Halldis H. Krossnes deltok på julelunsj i regi av Åsane kulturkontor.


Liv Sundal og Anne Bente Kalstø besøkte Solholmen i februar for å gi råd og veiledning til plantevalg.


Hagelaget har fått laget skilt til å henge opp der vi er representert. Det er montert skilt på Almås og ved pilhytten v/U82 huset.


Rosebeskjæring – Hege Schei foretok dette og la ut bilder på facebook og blogg med kommentar fra roseekspert.


1000 åpne hager – Liv Sundal deltok med åpen hage.


Digitalt grønt lotteri – dette valgte vi å gjøre pga liten aktivitet ellers i laget. Gav positiv respons.


Frøsalg har vært gjennomført.


Blomsterløk – salg til medlemmer gav positiv respons.


Fremtenkt Åsane – formøte om bærekraftig fremtidsarbeid i Åsane 7.9.20. Rune Stigum Olsen deltok fra Hagelaget.


Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no og i hageselskapets blad Norsk Hagetidende. Laget har også egen Facebook side og egen blogg.


Økonomi

Inntekten i perioden var på kr 14 655. Utgiftene var på kr 4 717. Det vil si er overskudd på kr 9 938. Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr 4 786,- . Og bankinnskudd på kr 166 380,-.