fredag 4. november 2022

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2021 – 30.09.2022

 

Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

 

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 18.10.2021 og har i perioden bestått av:

 

Leder: Rune Stigum Olsen

Nestleder: Halldis Høyland Krossnes

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Erling Vårdal/ Arthur Rasmussen

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage/Linda Jensen

 

Varamedlem: Arthur Rasmussen/Erling Vårdal

Varamedlem: Linda Jensen/ Anne Elisabeth Waage

 

Styremøter

Det har vært avholdt 8 styremøter og blitt behandlet 54 saker.

 

Medlemmer

Medlemstallet var 250 ved periodens utgang. Dette er en netto økning på 50 medlemmer.  Vi har fått vervet 19 medlemmer på diverse arrangementer (plantemarked, sneglekampanje m.m.).

 

Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 6 møter i meldingsåret:

1.11.21 – «Gi hagen din wow-effekt» v/Yvonne Breen

7.12.21 – Juleverksted på Toppe Gartneri

21.2.22 – «Georginer – en reise i tid og rom» v/Elisa Kolle

28.3.22 – «Et år i vår hage» v/Egil Risnes og

                  «Lokalprodusert jord – bærekraft i praksis» v/Robert Vørøs fra Arna jordsortering.

7.5.22 – Rosenes dag i samarbeid med Roseforeningen

19.9.22 – «Hage året rundt» v/Anne Irgens

Møtene har vært avholdt på Kulturhuset, bortsett fra julemøtet som var på Toppe gartneri og Rosenes dag som var på U82.

Det var 80 fremmøtte på møtet «Gi hagen din Wow-effekt», 50 på fellesmøtet om «Et år i vår hage» og «Lokalprodusert jord» og over 40 på «Hage året rundt», ellers har fremmøte lagt på mellom 20 og 30 deltakere.

 

Kurs:

Februar/mars 2022: Kurs i keramikk v/Liv Sundal. 3 kurskvelder à 5 stk.

9.5.22: Siste kurskveld i å lage planter fra frø eller stiklinger v/Hege Schei, 8 deltakere. Kurset har gått over 3 kvelder og begynte høsten 2021.

18.5.22: Kurs om pallekarmer for beboere på taket av Horisont v/Hege Schei, 8 deltakere.

Kurset handlet om jord og gjødsel, såing og planting, vanning og stell. Og litt om aktuelle planteslag. Både teori og praksis.

10. og 11.6.22: Plantefarging v/Halldis Høyland Krossnes. 3 deltakere. Kurset ble holdt i samarbeid med Almåsgårdens venner slik at første kursdag ble holdt på Almås i Laurahuset og plantemateriale ble samlet inn i området rundt.

29.6.22: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Henry Svendsen, Hege Schei og Arthur Rasmussen. Ca 90 deltok og de kom fra fjernt og nært. Flere handlet til mange. Ny aksjon i august der nemaslug ble delt ut gratis til de som hadde kjøpt i juni. Her stilte Rune Stigum Olsen og Halldis Høyland Krossnes, og her var fremmøte ca 30 stk.

 

 

Hagevandring:

8.6.22: I forbindelse med «Hagens dag 2022» var vi så heldige å få komme på hagevandring til Elly Prestegård. Over 20 stk deltok.

18.6.22: Hagevandring i den flotte hagen til Helen Øvregaard og Paul Negård på Ask i forbindelse med sommertur. 9 stk. deltok.

30.8.22: Hagevandring hos Henny Steffensen på Hylkje i den flotte hagen hennes. 18 stk deltok.

 

Plantemarked:

Årets plantemarked var igjen en stor suksess med ca 1200 planter og der ca 300 stk var innom. Markedet ble holdt ved U82, kl 11 – 15. Vi hadde inntekt på ca kr 46 000. Årets komite besto av Halldis Høyland Krossnes, Liv Sundal, Anne Bente Kalstø, Reidun Karlsen og Linda Jensen. Nytt av året var at vi også hadde kafè.

 

Annet:

Den 6.11.21 under kulturdagene holdt Rune Stigum Olsen innlegg om Åsane Hagelag sine planer for et fremtidig Åsane.

 

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Vi har i år utvidet med 1 pallekarm og i pallekarmene dyrker vi poteter, bringebær og rips, rabarbra, jordskokk, løpstikke, krydderurter og litt sommerblomster. Vi har valgt planter som hjorten ikke er så interessert i.

Det har vært flere besøk for vedlikehold, men det fuktige været har imidlertid gitt litt dårlig vekst.

 

Beskjæring av frukttrær og bærbusker samt nye piler på pilhytten ved U82 av Hege Schei.

 

Hege Schei har skrevet 11 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende.

Åsane Hagelag har også vært omtalt i Åsane Tidende i forbindelse med julemøtet, plantemarkedet og grønnere rundkjøringer.

BA skrev om snegleaksjonen.

 

På årsmøte i Almåsgårdens venner 17.3.22 deltok Halldis Høyland Krossnes og Gro H. Valestrand.

 

På Representantskapsmøte i Hageselskapet 19.3.22 deltok Halldis Høyland Krossnes.

 

Den 18.6. var Åsane hagelag på sommertur til Eides stauder med mulighet for å handle. Turen gikk videre til bakstehuset på Ask før den ble avsluttet med hagevandring på Ask.

9 stk var med på turen.

 

I samarbeid med Biblioteket har Åsane Hagelag startet frøbibliotek der en kan levere inn frø og låne frø. Det oppfordres til at de som får frø også leverer tilbake frø til biblioteket enten fra samme plante eller andre planter.

 

Rune Stigum Olsen jobber med et prosjekt for å få parsell hage til Åsane.

 

På Ide og Planleggingsmøtet (IOP) i Ullensvang 17. og 18. september deltok Rune Stigum Olsen og Henry Svendsen.

 

Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og i «Hva skjer» som utgis av Hordaland Hageselskap. Aktivitetene ligger også i Kulturkalenderen som lages av Kulturkontoret og i Åsane tidende.  I tillegg sender vi mail og SMS til medlemmene i forkant av hvert møte. Laget har også egen facebook side og egen blogg.

 

mandag 11. oktober 2021

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2010 – 30.09.2021

 

Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

 

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 13.10.2020 og har i perioden bestått av:

 

Leder: Rune Stigum Olsen

Nestleder: Halldis Høyland Krossnes

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: May Lise Kismul

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage

 

Varamedlem: Erling Vårdal

Varamedlem: Synnøve Lien

 

Styremøter

Det har vært avholdt 10 styremøter (inkl 6 digitalt) og blitt behandlet 87 saker.

 

Medlemmer

Medlemstallet var 200 ved periodens utgang. Dette er en økning på 65 medlemmer.  Da Eidsvåg Hagelag ble nedlagt fikk vi overført 35 medlemmer til vårt lag. Vi fikk 3 nye medlemmer under sneglekampanjen og 6 nye på hagemarkedet.

 

Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Lagets aktivitet har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen.

 

Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 2 møter i meldingsåret:

6.9.21 – Dyrking av grønnsaker, bær og frukt i egen hage v/Bybonden Ida Kleppe

27.9.21 – Hagetips fra Roy Scholtens hage v/Roy Scholten

 

Møtene har vært holdt i Åsane Idrettslag sitt klubbhus på Rolland. På møtet med Bybonden var det 16 deltakere og på møtet med Roy Scholten var det 25 deltaker.

 

Kurs:

19.10.2020: Konservering av mat v/Hege Schei og Lisbeth Mathiesen. Det ble laget chutney, syltete rødbeter, trollkrem, grønnkålchips og myntegele. 6 deltakere

19.5.2021: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Halldis og Anne E. Ca 50 deltok.

29.05.21: Hylleblomstsaft og fermentert mjødurt-te og annet sommergodt v/Rune Stigum Olsen og May Lise Kismul. 3 deltakere.

20.9.21: Lage planter fra frø eller stiklinger v/Hege Schei, 8 deltakere. Kurset går over minst 3 ganger slik at det fortsetter senere i 2021 og i 2022.

 

Studievirksomhet:

Studiering «Planlegging av egen hage». 5 deltakere. Denne ble avsluttet i juni 2021.

 

Hagevandring:

30.8.21: Hagevandring til Anne Grethe Kvamme og Frode Tufte, begge på Meland. Nydelig vær og 24 stk deltok.

 

Hagemarked:

Årets hagemarked var en stor suksess der ca 200 stk var innom. Markedet ble holdt sammen

med Sommermarkedet ved U82, kl 11 – 15. Vi hadde en inntekt på ca kr 35 000,-. Årets komite besto av Liv Sundal, Anne Bente Kalstø og Reidun Karlsen.

 

Annet:

 

Tidligere leder i Åsane Hagelag Hege Schei ble tildelt ærespris fra hagelaget for det store arbeidet hun har lagt ned for laget. Æresprisen var et flott bilde laget av Elly Prestegård, samt en bok med over 40 artikler skrevet for Åsane Tidende.

 

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. I år har vi utvidet med 3 pallekarmer, 2 med poteter og 1 med rips/jordskokk/rabarbra. Det er plantet en rosebusk mot steinveggen på Laurahuset. Og da potetene var tatt opp ble det plantet bringebær i den ene pallekarmen.

 

Påskelotteri ble avholdt da vi ikke kunne samle lagets medlemmer til møter grunnet korona. 3 av lagets medlemmer ble overrasket med flott påskedekorasjon og påskeegg.

 

Hagelagets medlemmer har klippet pilhytten ved U82 og ellers ryddet og luket i pallekarmer. Det er gitt hjelp med å beskjære frukttrær og vi er i gang med å omskape betong-klossen til et troll. Det er også levert en aroniabusk som er plantet mot veien.

 

Hege Schei har skrevet 5 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende.

Åsane Hagelag har også vært omtalt i Åsane Tidende i forbindelse med æresprisen til Hege, plantemarkedet og sneglekampanjen.

Norsk Hagetidend har omtalt æresprisen til Hege samt sneglekampanjen.

 

Fremtenkt Åsane – Rune er lagets representant her og han har vært på 3 møter.

 

På Fylkesårsmøte i Hordaland Hageselskap 5.6.21 deltok Rune.

 

På Ide og Planleggingsmøtet ((IOP) den 31.10 – 1.11.20 på Alver Hotel deltok Halldis og May Lise.

På IOP møtet 18.9. – 19.9.21 på Fjordslottet deltok Halldis og Gro.

 

Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og i «Hva skjer» som utgis av Hordaland Hageselskap. Laget har også egen facebook side og egen blogg.

 

Økonomi

Inntekten i perioden var på kr 49 483,-. Utgiftene var på kr 23 052,-.  Det vil si er overskudd på kr 26 431,-.  Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr 800,- . Og bankinnskudd på kr 194 947,-.

søndag 4. oktober 2020

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2019 – 31.09.2020Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.


Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 1.10.2019 og har i perioden bestått av:

Leder: Hege Schei

Nestleder: Rune Stigum Olsen

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Halldis H. Krossnes

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage

Varamedlem: Erling Vårdal

Varamedlem: Sissel Hagen


Styremøter

Det har vært avholdt 7 styremøter (inkl et digitalt) og blitt behandlet 65 saker.


Medlemmer

Medlemstallet var 135 ved periodens utgang. Vi har fått flere nye medlemmer men frafallet har vært større slik at det blir en nedgang på 3 medlemmer fra forrige periode.


Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Lagets aktivitet har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen.


Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 2 møter i meldingsåret:

29.10.19 – Hage og Miljø v/Håvard Bjordal

11.02.20 – Fra rekkehus til byhage v/Chris Collyer


Det var ca 30 til stede på begge disse møtene. Møtet om Hage og Miljø ble holdt i Halvan og møtet om fra rekkehus til byhage ble holdt i U82 huset. Årsmøtet ble holdt i Veten på Åsane Storsenter. Gerd Espelid har hatt ansvar for servering på medlemsmøtene våre.Hagelagstur:

Hagelaget var på tur til Solholmen 11.06.20. 25 personer deltok.


Kurs:

Våren 2020: Pilfletting ved Hege Schei. 3 deltakere med 1 om gangen pga koronasituasjonen. Det ble her laget film som ble delt på facebook.

Våren 2020: Klipping av frukttrær v/Hege Schei. Film ble delt på facebook.

25.06.20: Hylleblomstsaft v/Rune Stigum Olsen. 6 deltakere.

09.07.20: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Hege og Gro. Ca 50 deltok.


Studievirksomhet:

Studiering om småhager. 5 deltakere. Noe forsinket oppstart pga koronasituasjonen slik at studieringen fortsetter til våren.


Hagevandring:

17.08.20 i hagen til Hege Schei der 9 deltok


Hagemarked:

Årets hagemarked ble avlyst pga koronasituasjonen. Det er likevel lagt ned en del arbeid bl.a. med fornying av planteskilt.


Annet:

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Staudebedet er utvidet og pallekarmer har fått ny jord og nye urter m.m. En rosebusk er plantet. Det har vært flere besøk for vedlikehold og vanning, samt styret var på en felles tur.


Hege Schei har skrevet 10 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende. Rune Stigum Olsen har skrevet 1 hagerelatert artikkel i Åsane Tidende.

Artikkel om Nemaslug i Hageselskapet.no ved Rune Stigum Olsen.


Halldis H. Krossnes deltok på julelunsj i regi av Åsane kulturkontor.


Liv Sundal og Anne Bente Kalstø besøkte Solholmen i februar for å gi råd og veiledning til plantevalg.


Hagelaget har fått laget skilt til å henge opp der vi er representert. Det er montert skilt på Almås og ved pilhytten v/U82 huset.


Rosebeskjæring – Hege Schei foretok dette og la ut bilder på facebook og blogg med kommentar fra roseekspert.


1000 åpne hager – Liv Sundal deltok med åpen hage.


Digitalt grønt lotteri – dette valgte vi å gjøre pga liten aktivitet ellers i laget. Gav positiv respons.


Frøsalg har vært gjennomført.


Blomsterløk – salg til medlemmer gav positiv respons.


Fremtenkt Åsane – formøte om bærekraftig fremtidsarbeid i Åsane 7.9.20. Rune Stigum Olsen deltok fra Hagelaget.


Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no og i hageselskapets blad Norsk Hagetidende. Laget har også egen Facebook side og egen blogg.


Økonomi

Inntekten i perioden var på kr 14 655. Utgiftene var på kr 4 717. Det vil si er overskudd på kr 9 938. Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr 4 786,- . Og bankinnskudd på kr 166 380,-.


lørdag 3. oktober 2020

 

Regnskap Åsane Hagelag 2020

Balanseposter
Aktiva
Kasse


4 786,00


Bank


166 380,24
171 166,24


Passiva
Kort gjeld


1 850,00


Egenkap. 30/9 2019

159 377,72Overskudd 2019

9 938,52Egenkap. 30/9 2020


169 316,24
171 166,24

Resultatregnskap
Inntekter
Inntekt møter


5 380,00


Inntekt Salg


5 400,00


Ekstern støtte


3 575,98


Hagelagstur


300,00


Sum inntekter


14 655,98


Kostnader
Møteutg.


834,77


Utg marked


1 875,00


Diverse


943,00


Gebyrer


296,19


Rekvisita


768,50


Sum kostnader


4 717,46


Overskudd


9 938,52


Sum


14 655,98

torsdag 19. september 2019

Regnskap 2019 og budsjett 2020 for Åsane hagelag
Balanseposter
2 018 2 019

Aktiva
Kasse
1 690 655

Bank
138 845 165 193140 535 165 848Passiva
Kort gjeld
1 792 6 470

Egenkap. 1/1
123 290 138 743

Overskudd
15 454 20 634

Egenkap. 31/12
138 743 159 378140 535 165 848

Resultatregnskap


 Budsjett2 018 2 019 2 020

Inntekter
Inntekt møter
9 400 10 270 8 000

Inntekt kurs
800 4 250 3 000

Hagemarked
19 384 21 485 18 000

Ekstern støtte
1 286 4 026 4 000

Sum Inntekter
30 870 40 031 33 000Kostnader


Lokalleie
600


Foredrag
7 200 6 172 10 000

Møteutg.
785 2 569 3 000

Kursutg.
1 300 2 649 5 000

Utg marked
2 342 3 802 4 000

Rekvisita
871
1 000

Revisjon
600 600

Diverse
1 319 3 307 4 000

Gebyrer
399 298 500

Sum kostnader
15 416 19 396 27 500

Overskudd
15 454 20 634 5 500

tirsdag 17. september 2019

Årsrapport Åsane hagelag 01.10.2018 - 31.10.2018
Innledning
Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.


Styret
Styret ble valgt på årsmøte 01.10.2018 og har i perioden bestått av:
Leder: Hege Schei
Nestleder: Lisbeth Mathiesen
Sekretær: Anne Bente Kalstø
Kasserer: Erling Vårdal
Styremedlem: Gro Valestrand
Styremedlem: Eva Benedicte Danielsen Norman
Vara: Erling Vårdal
Vara: Sissel Hagen

Styremøter
Det har vært avholdt fem styremøter og blitt behandlet 42 saker.


Medlemmer
Medlemstallet var 138 ved periodens utgang. En nedgang på 14 medlemmer fra forrige periode.


Lagets aktivitet i meldingsåret:
Medlemsmøter
Det har vært fire møter i meldingsåret
03.10.18 Historiske hager i Bergen, ved Jo Erstad
05.02.19 Frømøte, ansvarlig Hege Schei, med hjelp fra resten av styret
19.03.19 Japanske hager, ved Bjørn Moe
30.04.19 Liljemøte, foredrag om liljer samt salg av liljer og noen peoner ved Peter Møller
Det var 60 fremmøtte på møtet om historiske hager ellers har oppmøtet vært på mellom 20 og 30 deltagere.
Medlemsmøtene er blitt holdt i lokalet Halvan på Åsane Storsenter. Årsmøtet ble holdt i Veten samme sted. Gerd Espelid har hatt ansvar for servering på medlemsmøtene våre.


Kurs
Det har blitt holdt fire kurs.
01.04.19 Pilfletting, ved Hege Schei. 5 deltagere.
22.08.19 Sylting og safting, ved Hege Schei og Lisbeth Mathiesen. 6 deltagere.
26.08.19 Plantefamilier og litt latin, ved Anne Bente Kalstø. 4 deltagere.
09.09.19 Plantefoto, ved Marianne Storaker. 5 deltagere.


Tips fra hagelagets medlemmer
I året som gikk, har lagets medlemmer holdt tre mindre kurs/samlinger om ulike emner, disse har vi ikke tatt betaling for.
07.03.19 Beskjæring av bærbusker og frukttrær, ved Hege Schei. 6 deltagere.
28. 03. 19 Bokashi, ved Liv Sundal. 11 deltagere.
28.05.19 Pallekarmer ved Henriette Kvalheim. 3 deltagere.


Hagevandringer
Laget har vært på tre hagevandringer.
03.06.19 i hagen til Marit Friberg. Ylva solgte planter. 8 deltagere.
18.06.19 i hagen til Heidi Rye Høyforslett. 8 deltagere.
19.08.19 omvisning i hagen på Damsgård hovedgård. 13 personer.


Hagemarked
Årets hagemarked ble holdt 25. mai sammen med Sommermarkedet ved U82, kl.11-14.
Hagemarkedet var godt besøkt, og vi hadde en inntekt på ca. kr. 20 000.
Hagemarkedskomiteen besto av Kerstin Karlsen, Liv Sundal og Reidun Karlsen.


Elly Prestegård solgte planter og Liv Sundal pynt til hagen. Begge med provisjon til hagelaget.


Annet
Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Det har ikke vært dyrket grønnsaker på gården i år, men et staudebed holdes i hevd, og et nytt er laget.
Laget har et godt samarbeid med Kulturkontoret i Åsane og frivillighetssentralen blant annet i forbindelse med hagemarkedet. Det er også satt opp noen pallekarmer utenfor U82, ved pilhytten.
Hege Schei har skrevet 11 Hagerelaterte artikler. De fleste i Åsane Tidende, men også et innlegg i Hagetidende om pilhytter.
23.mars 2019 på representantmøtet til Hageselskapet Hordaland, stilte Hege Schei.
På årsmøtet vår 2019 til Åsane Kulturråd, deltok Lisbeth Mathiesen.
8.april 2019, på møtet med Bærekraftig liv om framtidig samarbeid deltok Hege Schei og Lisbeth Mathiesen.
28. og 29.september på ide og planleggingsmøtet til Hageselskapet Hordaland, deltok Reidun Karlsen.
Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og aktivitetssidene til Bergens tidende. Laget har også egen Facebookside og egen blogg.


Økonomi
Inntekten i perioden var på kr. 40 031 og utgiftene på kr. 19 396, det vil si et overskudd på kr. 20 634. Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr. 655 og bankinnskudd på kr. 165 193., totalt en egenkapital kr. 165 848.


Tertnes 01.10.2019


Leder: Hege Schei

Nestleder: Lisbeth Mathiesen

Sekretær: Anne Bente Kalstø

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Gro Valestrand

Styremedlem: Eva Benedicte Danielsen Norman

Vara: Erling Vårdal

Vara: Sissel Hagen