mandag 19. oktober 2015

budsjett 2016              Regnskap 15                  Budsjett 15                  Budsjett 16
Driftsinntekter:


Bilett,lodd 11 444 16 000 12 000
hagelagstur 0 15 000 9 000
Marked, salg 17 062 15 000 15 000
Studiegrupper 4 910 3 000 5 000
Tilskudd moms,grasrot,verv. 3 752 3 400 3 500
Sum 37 168 52 400 44 500
Driftsutgifter:


Innkjøp varer for salg -1 511 0 0
Leie lokaler -2 350 -8 000 -4 000
Foredrag -4 984 -5 000 -10 000
Øvrige utg møter/studie -3 363 -4 500 -4 000
hagelagstur 0 -15 000 -10 000
Utgifter marked -2 040 -500 -1 000
Data/regnskap 0 0 -1 000
Innventar -710 -1 000 -1 000
Adm,gebyr -1 648 -4 100 -1 100
Eksterne møter -2 172 -5 000 -3 500
Blomster,gaver -452 -1 000 -2 000
Sum -17 719 -44 100 -37 600
Driftsresultat 19 449 8 300 6 900
Finansposter 93 0 0
Årsresultat 19542 8300 6900

tirsdag 13. oktober 2015

Program 2016
Tirsdag 16. februar 2016

Lisbeth Dreyer: Den bittelille hagen 
 
i krukker, på balkongen, på trappen.

Du aner ikke hva du har plass til.
 


Tirsdag 1. mars 2016

Gerd Lithun: Den gode jord
 
det yrer av liv under overflaten. Ta vare på det!


Tirsdag 12. april 2016

Daniel Ducrocq, Roseforeningen: En rosedrøm

velg gode sorter for Vestlandet, å la drømmen gå i 

oppfyllelse.Lørdag 28.mai 2016, kl.11-14

Plantemarked.

Hesthaugveien vis-a-vis

brannstasjonen.
 


Tirsdag 6. sept. 2016

Magnar Aspakers frodige samling av sjeldne

stauder.

Kom og la deg begeistre. Noen uvanlige stauder for 

salg.Tirsdag 25. okt. 2016

Årsmøte

Linda Kausland; Kreativ hagedesign;


ser du muligheter i din egen hage?Tirsdag 22. nov. 2016

Anne Myklebust Lynngård: Haging med barn,
 
la nysgjerrigheten og kreativiteten få spillerom.

Årsregnskap 2015, årsresultat


Ktonr
Kontonavn
Kontosum
Regn.ifjor
Budsjett
Budsj.ifjor


RESULTATREGNSKAPDriftsinntekter


3200
Billett, loddsalg
11 444,00
14 520,00
16 000
-21 000
3210
Hagelagstur
0,00
24 960,00
15 000
-10 000
3220
Plantemarked
15 052,00
14 644,00
15 000
-18 000
3221
Bondens marked
1 350,00
0,00
0
0
3230
Temagrupper
3 200,00
1 650,00
2 000
-3 000
3240
Salgsinntekter
660,00
90,00
0
0
3290
Medlemsverving
0,00
600,00
400
-200
3310
Momskompensasjon
2 120,00
2 167,00
2 000
-1 800
3400
Grasrotandel
1 632,25
1 331,75
1 000
-1 800
3490
Ref. studieforb.
1 710,00
3 000,00
1 000
-2 000

Sum Driftsinntekter
37 168,25
62 962,75
52 400
-57 800Driftskostnader


4300
Innkjøp av varer for videresalg
-1 510,50
-1 470,00
0
0
6300
Leie av lokaler (Husleie)
-2 350,00
-5 900,00
-8 000
7 400
6500
Inventar under 15000
-710,25
0,00
-1 000
8 000
6700
Revisjonshonorar
-600,00
-400,00
-600
600
6710
Medlemsmøte, kurs
-3 362,64
-2 721,25
-4 500
10 000
6720
Hagelagstur
0,00
-34 650,00
-15 000
25 000
6730
Utgifter plantemarked
-2 040,00
0,00
-500
0
6790
Foredrag, honorar
-4 984,00
-3 800,00
-5 000
10 000
6804
Data/EDB-kostnader
0,00
-5 493,01
0
0
6808
Regnskapsprogram
0,00
-2 290,00
0
0
6840
Aviser, tidskrifter
0,00
-875,00
0
1 050
6900
Porto
-300,00
-675,00
-1 000
1 000
7100
Fylkeslagsmøte
-1 881,00
0,00
-3 500
3 500
7320
Annonser
0,00
0,00
-1 500
1 500
7400
Blomster, gaver
-452,00
-3 492,00
-1 000
1 500
7410
Kontingent
-435,00
-435,00
-1 000
1 500
7420
Møtekostnader
-290,60
0,00
-1 500
5 000
7770
Bank og kortgebyrer
-313,00
-81,00
0
50
7790
Andre kostnader
0,00
0,00
0
150

Sum Driftskostnader
-19 228,99
-62 282,26
-44 100
76 250


DRIFTSRESULTAT
17 939,26
680,49
8 300
18 450Finansposter


8040
Renteinntekter
93,00
79,00
80
-50
8140
Rentekostnader
0,00
0,00
0
50
8150
Bankgebyr
0,00
0,00
-80
0

Sum Finansposter
93,00
79,00
0
0


RESULTAT FØR SKATTER
18 032,26
759,49
8 300
18 450Sum Skatter og årsdisp
0,00
0,00
0
0


ÅRSRESULTAT
18 032,26
759,49
8 300
18 450