tirsdag 29. oktober 2013

ÅRSMELDING 01.10.12 - 30.09.13ÅRSMELDING FOR 2012/13
(01.10.12 – 30.09.13)

Meldingsåret 1. oktober 2012– 30. september 2013 har vært et godt og aktivt år med god oppslutning om laget. Medlemstallet har variert gjennom året, og laget hadde 187 medlemmer ved utgangen av meldingsåret. Gjennomsnittsbesøket på møtene våre har vært 35. Fra 1. september 2012 har ”Rosestuen”, Åsane senter 7, vært vårt faste møtelokale.

Årsmøtet 22. oktober 2012 ble ledet av Kerstin Karlsen, med Jorunn Britt Bjørndal-Hansen som referent. I alt 19 medlemmer møtte.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.
Styrets forslag til program for 2013 og budsjett for neste regnskapsår ble lagt fram og fikk årsmøtets tilslutning.
Turid Hjelmås la fram valgkomiteens forslag til valg. Bjørg Sookermany ble valgt til leder for 1 år. Jorunn Bjørndal-Hansen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år og Hege Konglevoll ble valgt som ny styremedlem for 2 år. Som varamedlemmer ble Anne Grethe Kvamme valgt for 2 år og Heidi Rye Høyforsslett ble valgt for 1 år.

Styret har etter årsmøtet 2012 bestått av:
Bjørg Sookermany, leder
Jorunn Bjørndal-Hansen, nestleder
Anne Hegland, styremedlem
Hege Konglevoll, styremedlem/kasserer
Siv Ødemotland, styremedlem
Anne Grethe Kvamme, varamedlem
Heidi Rye Høyforsslett, varamedlem/sekretær

Styret har fra årsmøtet 2012 hatt 8 møter og behandlet 72 saker.

Lagets aktiviteter i meldingsåret

Møter
22. oktober 2012         Årsmøte etterfulgt av hagemøte med tema Drømmen om bugnende frukttre i hagen. Eivind Vangdal fra Bioforsk i Ullensvang ga gode råd om frukttrær og bærsorter som er egnet for vestlandsklimaet. I tillegg hadde han med smaksprøver på ulike eplesorter.  Det var 33 frammøtte på hagemøtet.

26. november 2012     24 frammøtte. Møtetema: Julens blomster og grønne gleder i gamle dager. Driftsleder/gartner Astrid Matland på Damsgård Hovedgård holdt foredrag om juletradisjoner og juleskikker i inn-og utland fra eldre tider til i dag. Stemningsfulle bilder og mat og drikke med julesmak hørte med.
28. januar 2013           44 frammøtte. Møtetema: Nytt år – nye muligheter. Frø- og ferskingskveld. Nye medlemmer ble ønsket velkommen, og vi delte frø med hverandre. Det ble gitt gode tips og råd i forbindelse med såing.

11. mars          48 frammøtte. Møtetema: Drivhus for små og store hager. Fagmann fra Gartnerteknikk AS ga råd om valg, montering og bruk av hobbydrivhus.

8. april             30 frammøtte. Møtetema: Stauder fra vår til høst. Rolf Eide holdt foredrag om spennende stauder, og hadde i tillegg med mange flotte planter for salg.

22. april           23 fremmøtte. Møtetema: Kjente og ukjente insekter i hagen. Berge Skåtun, hobbyfotograf og hageentusiast inspirerte oss med fantastiske bilder og fortellinger om insekter i hagen.

2. september   29 fremmøtte. Møtetema: Klematis. Gartner Jannecke Andersen ga råd om gode/blomsterrike sorter - nye som gamle - som er velegnet for det vestnorske klimaet. Flere flotte planter ble gitt bort til grønt lotteri.

30. september             25 fremmøtte. Møtetema: Høstplanting og farger om høsten. Torunn Hovland Ljone fra Ljono stauder viste gode og lengeblomstrende høststauder for våre forhold. Gartneren hadde med en mengde høststauder i blomst for salg.

Hagevandringer
13. mai            12 deltakere. Handletur til Rolf Eides staudegartneri. Etter handelen fikk vi omvisning i Eides nyanlagte hage med karpedam og tropiske vekster, vis-a-vis staudegartneriet.

21. august        13 deltakere. Den planlagte hagevandringen til Chris Collyers «Engelske hage» måtte avlyses og turen gikk til Fyllingsdalen og Tony Pedersens «Tropiske hage». En virkelig spennende omvisning i en fantastisk hage med palmer, bambus, kaktuser og stauder. Hagen har også vært vist på Grønn glede.

Hagelagstur
9. juni til Os/Lysefjorden ble i år avlyst på grunn av få påmeldte. Vi håper på større deltakelse til neste år når laget har 50-årsjubileum.

Hagemarked
1.juni   Plantemarked fra 11.00-14.00 ved gamle IKEA-bygget. Vi hadde planteauksjon kl. 12.00 med mange spennende planter. Flere kjøpelystne stod i kø da markedet åpnet. Også i år plasserte vi plantene på bord slik at det skulle bli lettere å få oversikt over utvalget. Vi hadde godt salg denne gangen også.

1000 åpne hager
18. august        Hageselskapet ønsker at flest mulig åpner sine hager for publikum. I Åsane var det Elly Prestegård øverst i Langerinden som åpnet sin vakre hage for interesserte. Hagen hennes hadde nærmere 100 besøkende. 

Studievirksomhet
Det er gjennomført to temagrupper i perioden, Drivhuskurs og Stauder gjennom året. Gruppene hadde henholdsvis 6 og 15 deltakere.

Dugnadsvirksomhet
Hagelaget har i meldingsåret startet samarbeid med Midtbygda sykehjem om oppgradering av deler av sykehjemmets hageområde. Innledningsvis deltok tre representanter fra hagelaget sammen med representant fra sykehjemmet og Åsane frivilligsentral i en prosjektgruppe som utarbeidet en plan for oppgradering av hageområdet. I høst har 2 representanter for hagelaget deltatt i klargjøring og delvis beplanting av et staudebed. Arbeidet fortsetter til våren.

Presseomtale/Profilering
Vi har hatt forhåndsomtale av nesten alle møter i Åsane Tidene.
En stor og fin reportasje fra 1000 åpne hager i Åsane Tidene. Leder Bjørg Sookermany har hatt utstrakt kontakt med pressen og profilerer hagelaget med nydelige bilder og velskrevet tekst på lagets blogg og Facebook. Åsane hagelag har også en egen sone på origo.no.
Åsane hagelag er registrert som mottaker av midler fra Grasrotandelen. Dette er en fin kilde til ekstra inntekter, og vi oppfordrer enda flere av medlemmene våre til å registrere hagelaget som sin grasrotmottaker.

Representasjon
Hege Konglevoll representerte hagelaget på ide- og planleggingsmøte i Hageselskapet Hordaland på Kokstad 28.09-29.09. 2013

Annet
Møtelokalet Rosestuen i Rosenkilde borettslag, Åsane senter 7 viser seg å ikke være et optimalt møtelokale. Det er dårlig akustikk grunnet lav takhøyde, i tillegg til at det har en anelse fukt/mugglukt. Vi ser oss om etter et nytt egnet sted, hovedsakelig med ønske om møtetid mandag kveld.


Styret i Åsane Hagelag
Bjørg Sookermany, Anne Hegland, Jorunn Bjørndal-Hansen, Siv Ødemotland, Hege Konglevoll, Anne Grethe Kvamme og Heidi Rye Høyforsslett