torsdag 23. oktober 2014

Åsane hagelag: regnskap 2014 og budsjett 2015Budsjett
Driftsinntekter R-2014 B-2015 R-2013 B-2014

Entre/kort/loddsalg 14 520,00 16000 21 214 21 000
Innskudd hagelagstur 24 960,00 15000 0 10 000
Plantemarked 14 734,00 15000 19 000 18 000
Kurs/temagrupper 1 650,00 2000 450 3 000
Medlemsverving 600,00 400 400 200
Momskompensasjon 2 167,00 2000 1 896 1 800
Grasrotandel 1 331,75 1000 1 811 1 800
Refusjon studieforbundet 3 000,00 1000 1 700 2 000


62 962,75 52 400,00 46 471 57 800
Sum driftsinntekter
DriftsutgifterLeie av lokaler 5 900,00 8000 7 550 7 400
Inventar, smårekvisita 7 783,01 1000 2 212 8 000
Revisjon 400,00 600 400 600
Medlemsmøter/kurs 2 721,25 4500 7 921 10 000
Utgifter hagelagstur 34 650,00 15000 3 800 25 000
Utgifter plantemarked 1 470,00 500 0 0
Foredrag/kursholdere 3 800,00 5000 6 693 10 000
Gaver/kontigenter/abonnementer 4 802,00 2000 1 550 4 050
Porto/kontorrekvisita 675,00 1000 672 1 000
Fylkeslagsmøter 0,00 3500 3 045 3 500
Annonser 0,00 1500 1 250 1 500
Møtekostnader 0,00 1500 1 120 5 000
Andre kostnader 0,00 0 270 150

Sum kostnader 62 201,26 44 100,00 36 483 76 200

Renteinntekter 79,00 80 71 50
Renter/gebyrer 81,00 80 515 100

Sum finanskostnader -2,00 0,00 -444 -50

Årsresultat 759,49 8 300,00 9 544 -18 450


BALANSEOmløpsmidler 01.10.2014 01.10.2013Forskuddsbetalt leie 0 1 400
Kasse 3 088 2 395
Bank 89 192 91 231Sum omløpsmidler 92 280 95 026Egenkapital
Egenkapital per 01.10.13 89 270 79 727
Årets resultat 759 9 544Sum Egenkapital 90 030 89 270Leverandørgjeld 2 250 5 755Sum Egenkapital og gjeld 92 280 95 026
 

onsdag 22. oktober 2014

Årsmelding 29/10 2013 - 27/10-2014


Meldingsåret 29. oktober 2013– 27. oktober 2014 har vært et godt og aktivt år med god oppslutning om laget. Medlemstallet er relativt stabilt, og laget hadde 186 medlemmer ved utgangen av meldingsåret. Gjennomsnittsbesøket på møtene våre har vært 30, altså en liten nedgang fra tidligere år. Dette kan skyldes møtelokalet. Fra 1. september 2012 har ”Rosestuen”, Åsane senter 7, vært vårt faste møtelokale.

Årsmøtet 28. oktober 2013 ble ledet av Kerstin Karlsen, med Jorunn Britt Bjørndal-Hansen som referent. I alt 19 medlemmer møtte, 12 betalende+ 5 stykker fra styret bestående av Bjørg, Jorunn, Hege, Anne Grethe, Heidi. 2 fra valgkomiteen: Elly og Kerstin.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.
Styrets forslag til program for 2014 og budsjett for neste regnskapsår ble lagt fram og fikk årsmøtets tilslutning.
Elly Prestegård og Kerstin Karlsen la fram valgkomiteens forslag til valg. Hege Konglevoll ble valgt til leder for 1 år. Jorunn Bjørndal-Hansen, Anne Hegland og Siv Ødemotland stod ikke på valg og fortsetter sine 2. år som styremedlemmer. Heidi Rye Høyforsslett ble valgt som nytt styremedlem for 2 år. Som varamedlemmer fortsetter Anne Grethe Kvamme sitt 2. år, mens Hege Schei ble valgt for 1 år. 


Styret har etter årsmøtet 2013 bestått av:
Hege Konglevoll, leder
Jorunn Bjørndal-Hansen, nestleder
Anne Hegland, styremedlem
Siv Ødemotland, styremedlem
Heidi Rye Høyforsslett, styremedlem/sekretær
Anne Grethe Kvamme, varamedlem/kasserer
Hegge Schei, varamedlem/blogg-Facebookprofilering

Styret har fra årsmøtet 2013 hatt 6 møter og behandlet 57 saker.


Lagets aktiviteter i meldingsåret

Møter
28. oktober 2013 Årsmøte etterfulgt av Frømøte og frøbytte. En håndfull hagemedlemmer har samlet og pakket frø fra mange spennende planter som er greie å så selv. Medlemmene fikk forsyne seg fritt fra disse. Det ble gitt gode tips og råd i forbindelse med såing. Nye medlemmer ble ønsket velkommen. Det var 25 frammøtte på hagemøtet.

25. november 2013 20 frammøtte. Møtetema: Førjulsmøte, med demonstrasjon av advents-/juledekorasjoner fra Toppe blomster. Gløgg og julebrød hørte med.

3. februar 2014 31 frammøtte. Møtetema: ” Å skape en hage. Foredrag ved Trude Annette Brendeland. Her fikk vi ta del i et hageprosjekt der en alminnelig rekkehushage ble forvandlet til et spennende uterom for store og små, med stier, bed og ulike nivåer.

10. mars 2014 56 frammøtte. Møtetema: ”Oldemorstauder”. Tommy Tønsberg tidligere redaktør i Norsk Hagetidend snakket om de hardføre skjønnhetene som er kjent for å være hardføre og vare i hundre år.

7. april 2014 26 frammøtte. Møtetema: ”Vakker og fiks kjøkkenhage”. Anne Tafjord Kirkebø steppet inn på kort varsel og inspirerte oss med bugnende kjøkkenhager midt i opphøyde staudebed. Godt både for øyet og magen.

29. september 2014 23 fremmøtte. Møtetema: ”Tre i din hage på mange måter”. Anne Tafjord Kirkebø holdt et nydelig foredrag om hvor mye levende trær betyr for mangfoldet i naturen og miljøet. Både for insekter, fugler og som oksygenprodusent.


Hagevandringer
5. mai 14 deltakere. Sammen med drivhusgruppen ble det arrangert hagevandring i det store drivhuset i Botanisk hage. Her fikk vi se at både palmer, kryddervekster, orkideer og sukkulenter trives.

4. juni ca 10 deltakere. Hagevandring til Tone Vatle og Ivar Sandgren i den mye omtalte hagen på Valestrandsfossen. Den svært sjarmerende hagen inneholder «alt» en hageeier kan ønske seg fra tørrmurer, hagedam, bekk, orangeri til blomsterbed, stier, grønnsakshage og endatil ender.


Hagelagstur
24. august 46 deltakere. I anledning Åsane Hagelags 50-årsjubilemum, besøkte vi det opplevelsesrike, hyggelige og helt spesielle gjestgiveriet Haaheim gård ved foten av Tysnessåta.  Vi spiste en vidunderlig lunsj, før vi  besøkte samlerhagen til ekteparet Juvik på Os. Hele turen var en fornøyelse! På jubileumsturen ble de av medlemmene som har vært lengst medlem av laget hedret med hver sin gave. Hele turen var en fornøyelse!


Hagemarked
24.mai 2014 Årets hagemarked ble avholdt på parkeringsplassen ved Ulset barnehage fra kl 11-14. Vi startet med planteauksjon og hadde mange spennende planter. Stedet var velegnet; sentralt og koselig. Også denne gangen hadde vi godt salg.


1000 åpne hager
17. august 2014 I år ble det ikke arrangert 1000 åpne i hager i Åsane bydel.
Elly Prestegård var opptatt med å forberede kunstutstilling.


Studievirksomhet
Det er gjennomført to temagrupper i perioden, Drivhuskurs og Småmuring. Gruppene hadde henholdsvis 6 og 7 deltakere. Murergruppen fikk blant annet delta på Os Hagelags møte til Steinsenteret på Os.


Dugnadsvirksomhet
Hagelaget har i meldingsåret samarbeidet med Midtbygda sykehjem om oppgradering av deler av sykehjemmets hageområde. I høst har 2 representanter for hagelaget deltatt i klargjøring og delvis beplanting av et staudebed. Disse er med videre på frivillig basis, mens Åsane Hagelags arbeid ble avsluttet i vår.


Presseomtale/Profilering
Hege Schei profilerer hagelaget med fine bilder og fine, små tekster på lagets blogg og Facebook. Åsane Hagelag har også en egen sone på origo.no.
Åsane Hagelag er registrert som mottaker av midler fra Grasrotandelen. Dette er en fin kilde til ekstra inntekter, og vi oppfordrer enda flere av medlemmene våre til å registrere hagelaget som sin grasrotmottaker.


Representasjon
Siv Ødemotland representerte hagelaget på representantskapsmøtet  til Hageselskapet Hordaland i Arna 8 mars. Hege Schei representerte hagelaget på Ide- og planleggingsmøte i Hageselskapet Hordaland på Kokstad 18.10-19.10. 2014.


Annet
Vi er enige i at møtelokalet Rosestuen i Rosenkilde borettslag, Åsane senter 7 ikke er et optimalt møtelokale. Akustikken er dårlig, i tillegg til at det har en anelse fukt/mugglukt. Vi venter med å skifte lokale til etter årsmøtet, siden søknadsfristen/fordelingen av dager på Helan i Åsane Senter er 20. november. Det ser da ut til at vi må bytte møtedag.Styret i Åsane Hagelag
Hege Konglevoll, Jorunn Bjørndal-Hansen, Anne Hegland, Siv Ødemotland, Anne Grethe Kvamme, Hege Schei og Heidi Rye Høyforsslett

Program 2015


Mandag 02.02.2015     Frø- og ferskingmøte
Helan , Åsane senter


Tirsdag 10.03.2015     Hvordan lage hagedam og peiskrok
                                    – Foredrag av Bjørn Helge Johannessen
Halvan,Åsane senter


Tirsdag 14.04.2015     Oppbygging og stell av fjellhagen
                                    – Tor Jan Ropeid
Halvan, Åsane senter


Lørdag 30.05.2015      Plantemarked


August                          Hagelagstur


Mandag 14.09.2015     Fra hagens grøde til husets gleder
                                    – med smaksprøver – basert på egne krefter
Helan, Åsane senter

 

Tirsdag 27.10.2015     Årsmøte + Forberede hagen til vinteren
                                    - Foredrag av Elisabeth Nymark
Halvan, Åsane senter
 

Tirsdag 01.12.2015     Julemøte – Blomsterdekorasjoner
                                    - Kristin Voreland
Halvan, Åsane senter