fredag 4. november 2022

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2021 – 30.09.2022

 

Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

 

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 18.10.2021 og har i perioden bestått av:

 

Leder: Rune Stigum Olsen

Nestleder: Halldis Høyland Krossnes

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Erling Vårdal/ Arthur Rasmussen

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage/Linda Jensen

 

Varamedlem: Arthur Rasmussen/Erling Vårdal

Varamedlem: Linda Jensen/ Anne Elisabeth Waage

 

Styremøter

Det har vært avholdt 8 styremøter og blitt behandlet 54 saker.

 

Medlemmer

Medlemstallet var 250 ved periodens utgang. Dette er en netto økning på 50 medlemmer.  Vi har fått vervet 19 medlemmer på diverse arrangementer (plantemarked, sneglekampanje m.m.).

 

Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 6 møter i meldingsåret:

1.11.21 – «Gi hagen din wow-effekt» v/Yvonne Breen

7.12.21 – Juleverksted på Toppe Gartneri

21.2.22 – «Georginer – en reise i tid og rom» v/Elisa Kolle

28.3.22 – «Et år i vår hage» v/Egil Risnes og

                  «Lokalprodusert jord – bærekraft i praksis» v/Robert Vørøs fra Arna jordsortering.

7.5.22 – Rosenes dag i samarbeid med Roseforeningen

19.9.22 – «Hage året rundt» v/Anne Irgens

Møtene har vært avholdt på Kulturhuset, bortsett fra julemøtet som var på Toppe gartneri og Rosenes dag som var på U82.

Det var 80 fremmøtte på møtet «Gi hagen din Wow-effekt», 50 på fellesmøtet om «Et år i vår hage» og «Lokalprodusert jord» og over 40 på «Hage året rundt», ellers har fremmøte lagt på mellom 20 og 30 deltakere.

 

Kurs:

Februar/mars 2022: Kurs i keramikk v/Liv Sundal. 3 kurskvelder à 5 stk.

9.5.22: Siste kurskveld i å lage planter fra frø eller stiklinger v/Hege Schei, 8 deltakere. Kurset har gått over 3 kvelder og begynte høsten 2021.

18.5.22: Kurs om pallekarmer for beboere på taket av Horisont v/Hege Schei, 8 deltakere.

Kurset handlet om jord og gjødsel, såing og planting, vanning og stell. Og litt om aktuelle planteslag. Både teori og praksis.

10. og 11.6.22: Plantefarging v/Halldis Høyland Krossnes. 3 deltakere. Kurset ble holdt i samarbeid med Almåsgårdens venner slik at første kursdag ble holdt på Almås i Laurahuset og plantemateriale ble samlet inn i området rundt.

29.6.22: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Henry Svendsen, Hege Schei og Arthur Rasmussen. Ca 90 deltok og de kom fra fjernt og nært. Flere handlet til mange. Ny aksjon i august der nemaslug ble delt ut gratis til de som hadde kjøpt i juni. Her stilte Rune Stigum Olsen og Halldis Høyland Krossnes, og her var fremmøte ca 30 stk.

 

 

Hagevandring:

8.6.22: I forbindelse med «Hagens dag 2022» var vi så heldige å få komme på hagevandring til Elly Prestegård. Over 20 stk deltok.

18.6.22: Hagevandring i den flotte hagen til Helen Øvregaard og Paul Negård på Ask i forbindelse med sommertur. 9 stk. deltok.

30.8.22: Hagevandring hos Henny Steffensen på Hylkje i den flotte hagen hennes. 18 stk deltok.

 

Plantemarked:

Årets plantemarked var igjen en stor suksess med ca 1200 planter og der ca 300 stk var innom. Markedet ble holdt ved U82, kl 11 – 15. Vi hadde inntekt på ca kr 46 000. Årets komite besto av Halldis Høyland Krossnes, Liv Sundal, Anne Bente Kalstø, Reidun Karlsen og Linda Jensen. Nytt av året var at vi også hadde kafè.

 

Annet:

Den 6.11.21 under kulturdagene holdt Rune Stigum Olsen innlegg om Åsane Hagelag sine planer for et fremtidig Åsane.

 

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Vi har i år utvidet med 1 pallekarm og i pallekarmene dyrker vi poteter, bringebær og rips, rabarbra, jordskokk, løpstikke, krydderurter og litt sommerblomster. Vi har valgt planter som hjorten ikke er så interessert i.

Det har vært flere besøk for vedlikehold, men det fuktige været har imidlertid gitt litt dårlig vekst.

 

Beskjæring av frukttrær og bærbusker samt nye piler på pilhytten ved U82 av Hege Schei.

 

Hege Schei har skrevet 11 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende.

Åsane Hagelag har også vært omtalt i Åsane Tidende i forbindelse med julemøtet, plantemarkedet og grønnere rundkjøringer.

BA skrev om snegleaksjonen.

 

På årsmøte i Almåsgårdens venner 17.3.22 deltok Halldis Høyland Krossnes og Gro H. Valestrand.

 

På Representantskapsmøte i Hageselskapet 19.3.22 deltok Halldis Høyland Krossnes.

 

Den 18.6. var Åsane hagelag på sommertur til Eides stauder med mulighet for å handle. Turen gikk videre til bakstehuset på Ask før den ble avsluttet med hagevandring på Ask.

9 stk var med på turen.

 

I samarbeid med Biblioteket har Åsane Hagelag startet frøbibliotek der en kan levere inn frø og låne frø. Det oppfordres til at de som får frø også leverer tilbake frø til biblioteket enten fra samme plante eller andre planter.

 

Rune Stigum Olsen jobber med et prosjekt for å få parsell hage til Åsane.

 

På Ide og Planleggingsmøtet (IOP) i Ullensvang 17. og 18. september deltok Rune Stigum Olsen og Henry Svendsen.

 

Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og i «Hva skjer» som utgis av Hordaland Hageselskap. Aktivitetene ligger også i Kulturkalenderen som lages av Kulturkontoret og i Åsane tidende.  I tillegg sender vi mail og SMS til medlemmene i forkant av hvert møte. Laget har også egen facebook side og egen blogg.