mandag 11. desember 2023

Revisjon av regnskapet for Åsane Hagelag fra 1/10-2022 til 1/10-2023 Jeg har gjennomgått bilag, bankutskrifter og regnskapsføring. Regler for behandling av kontanter er ikke alltid fulgt. Se anbefalinger som ble gitt til styret i fjor. Dessuten er det noen bilag som ikke er dokumentert med kvitteringer. Helhetsbildet er bra, og regnskapet informerer godt om lagets økonomi. Åsane hagelag har god økonomi med en egenkapital på kr 255 800 og et overskudd på kr 31 100. Jeg anbefaler at regnskapet godkjennes av årsmøtet. Ulset 29.11.2023 Lisbeth Mathiesen Revisor Tlf: 975 61 364