torsdag 19. september 2019

Regnskap 2019 og budsjett 2020 for Åsane hagelag
Balanseposter
2 018 2 019

Aktiva
Kasse
1 690 655

Bank
138 845 165 193140 535 165 848Passiva
Kort gjeld
1 792 6 470

Egenkap. 1/1
123 290 138 743

Overskudd
15 454 20 634

Egenkap. 31/12
138 743 159 378140 535 165 848

Resultatregnskap


 Budsjett2 018 2 019 2 020

Inntekter
Inntekt møter
9 400 10 270 8 000

Inntekt kurs
800 4 250 3 000

Hagemarked
19 384 21 485 18 000

Ekstern støtte
1 286 4 026 4 000

Sum Inntekter
30 870 40 031 33 000Kostnader


Lokalleie
600


Foredrag
7 200 6 172 10 000

Møteutg.
785 2 569 3 000

Kursutg.
1 300 2 649 5 000

Utg marked
2 342 3 802 4 000

Rekvisita
871
1 000

Revisjon
600 600

Diverse
1 319 3 307 4 000

Gebyrer
399 298 500

Sum kostnader
15 416 19 396 27 500

Overskudd
15 454 20 634 5 500