lørdag 3. oktober 2020

 

Regnskap Åsane Hagelag 2020

Balanseposter
Aktiva
Kasse


4 786,00


Bank


166 380,24
171 166,24


Passiva
Kort gjeld


1 850,00


Egenkap. 30/9 2019

159 377,72Overskudd 2019

9 938,52Egenkap. 30/9 2020


169 316,24
171 166,24

Resultatregnskap
Inntekter
Inntekt møter


5 380,00


Inntekt Salg


5 400,00


Ekstern støtte


3 575,98


Hagelagstur


300,00


Sum inntekter


14 655,98


Kostnader
Møteutg.


834,77


Utg marked


1 875,00


Diverse


943,00


Gebyrer


296,19


Rekvisita


768,50


Sum kostnader


4 717,46


Overskudd


9 938,52


Sum


14 655,98