søndag 4. oktober 2020

 

Årsrapport

Åsane Hagelag

1.10.2019 – 31.09.2020Innledning

Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.


Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 1.10.2019 og har i perioden bestått av:

Leder: Hege Schei

Nestleder: Rune Stigum Olsen

Sekretær: Gro H. Valestrand

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Halldis H. Krossnes

Styremedlem: Anne Elisabeth Waage

Varamedlem: Erling Vårdal

Varamedlem: Sissel Hagen


Styremøter

Det har vært avholdt 7 styremøter (inkl et digitalt) og blitt behandlet 65 saker.


Medlemmer

Medlemstallet var 135 ved periodens utgang. Vi har fått flere nye medlemmer men frafallet har vært større slik at det blir en nedgang på 3 medlemmer fra forrige periode.


Lagets aktiviteter i meldingsåret:

Lagets aktivitet har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen.


Medlemsmøter:

Det har vært avholdt 2 møter i meldingsåret:

29.10.19 – Hage og Miljø v/Håvard Bjordal

11.02.20 – Fra rekkehus til byhage v/Chris Collyer


Det var ca 30 til stede på begge disse møtene. Møtet om Hage og Miljø ble holdt i Halvan og møtet om fra rekkehus til byhage ble holdt i U82 huset. Årsmøtet ble holdt i Veten på Åsane Storsenter. Gerd Espelid har hatt ansvar for servering på medlemsmøtene våre.Hagelagstur:

Hagelaget var på tur til Solholmen 11.06.20. 25 personer deltok.


Kurs:

Våren 2020: Pilfletting ved Hege Schei. 3 deltakere med 1 om gangen pga koronasituasjonen. Det ble her laget film som ble delt på facebook.

Våren 2020: Klipping av frukttrær v/Hege Schei. Film ble delt på facebook.

25.06.20: Hylleblomstsaft v/Rune Stigum Olsen. 6 deltakere.

09.07.20: Snegleaksjon v/Rune Stigum Olsen med hjelp av Hege og Gro. Ca 50 deltok.


Studievirksomhet:

Studiering om småhager. 5 deltakere. Noe forsinket oppstart pga koronasituasjonen slik at studieringen fortsetter til våren.


Hagevandring:

17.08.20 i hagen til Hege Schei der 9 deltok


Hagemarked:

Årets hagemarked ble avlyst pga koronasituasjonen. Det er likevel lagt ned en del arbeid bl.a. med fornying av planteskilt.


Annet:

Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Staudebedet er utvidet og pallekarmer har fått ny jord og nye urter m.m. En rosebusk er plantet. Det har vært flere besøk for vedlikehold og vanning, samt styret var på en felles tur.


Hege Schei har skrevet 10 hagerelaterte artikler i Åsane Tidende. Rune Stigum Olsen har skrevet 1 hagerelatert artikkel i Åsane Tidende.

Artikkel om Nemaslug i Hageselskapet.no ved Rune Stigum Olsen.


Halldis H. Krossnes deltok på julelunsj i regi av Åsane kulturkontor.


Liv Sundal og Anne Bente Kalstø besøkte Solholmen i februar for å gi råd og veiledning til plantevalg.


Hagelaget har fått laget skilt til å henge opp der vi er representert. Det er montert skilt på Almås og ved pilhytten v/U82 huset.


Rosebeskjæring – Hege Schei foretok dette og la ut bilder på facebook og blogg med kommentar fra roseekspert.


1000 åpne hager – Liv Sundal deltok med åpen hage.


Digitalt grønt lotteri – dette valgte vi å gjøre pga liten aktivitet ellers i laget. Gav positiv respons.


Frøsalg har vært gjennomført.


Blomsterløk – salg til medlemmer gav positiv respons.


Fremtenkt Åsane – formøte om bærekraftig fremtidsarbeid i Åsane 7.9.20. Rune Stigum Olsen deltok fra Hagelaget.


Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no og i hageselskapets blad Norsk Hagetidende. Laget har også egen Facebook side og egen blogg.


Økonomi

Inntekten i perioden var på kr 14 655. Utgiftene var på kr 4 717. Det vil si er overskudd på kr 9 938. Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr 4 786,- . Og bankinnskudd på kr 166 380,-.